top of page

TYGŘÍ SVĚT

TYGŘÍ KLUB.png

Věříme v tuto dobu a její možnosti přinést do školství nový pohled, hravost a nástroj pochopení. Proto máme Tygra a Tygří svět®. Ten, nám pedagogům i rodičům, umožňuje pracovat s individualitou každého dítěte, zároveň nenálepkovat a předcházet šikaně. Celý Tygří svět je o spolupráci a komunikaci, proto školíme  trenéry Tygřího světa a jsme hrdými ambasadory Tygřího světa.

Tygří svět® pro pedagogy a trenéry

Tygří svět® je efektivním nástrojem pro pedagogy, který významně usnadňuje přímou práci s dětmi v MŠ a ZŠ v oblastech vzdělávání, komunikace s dětmi i rodiči, v začlenění dětí v kolektivu, inkluze a dalších. Tygří svět® je nejen nejnovějším, ale již také pedagogy v praxi oceňovaným „nástrojem“, který pomáhá také výchovným poradcům, školním psychologům a asistentům pedagoga v jejich profesi.

Tygří svět® pro rodiče

Tygří svět® umožňuje rodiči díky novým náhledům pozitivně ovlivnit události a situace v rodině. Dokáže dát do souvislosti chování dítěte a vést jej optimálním rozvojem. Je světem, kterému dítě rozumí. Světem, díky kterému se přirozenou cestou učí respektu, zodpovědnosti a samostatnosti.
Tygří svět® je skvělým pomocníkem při výchově dítěte v rodině. Vychází z mnohaletých zkušeností s práce s dětmi všech věkových kategorií i dospělých s využitím metody Životní mapy®/ Kops Method®
„Krocení Tygra“ je proces poznávání, přebírání odpovědnosti a komunikační interakce sama se sebou a s okolím. Autory projektu a držiteli ochranné známky Tygří svět® jsou Kamila Kopsová a Petr Kops

ŠKOLENÍ trenérů a pedagogů

ŠKOLENÍ trenérů a pedagogů

 
Můžete pomáhat dětem. Být součástí změny díky rozvoji Tygřího světa®. Budete v přímém kontaktu sautory Tygřího světa®. Budete se podílet na proměně školství.
 

Úvodní školení Tygřího světa:

Absolvujete dvou hodinové školení v rozsahu těchto témat:

 • Vznik, funkce a využití Tygřího světa®

 • Praktické využití získaných znalostí

 • Komunikační typy – základní část

Maximální počet studentů ve skupince 10 osob.

Školení bude probíhat v Českých Budějovicích / online.
Cena dvouhodinového školení je 300,- Kč/ osoba.

 

Školení Tygřího trenéra:
Tygří trenér používá znalosti a principy fungování Tygřího světa® ve svém klubu.
Absolvujete pět krátkých školení v rozsahu těchto témat:

 • 2h Vznik, funkce a využití Tygřího světa®

 • 2h Osobnost dítěte z pohledu Tygřího světa®

 • 2h Osobnost pedagoga z pohledu Tygřího světa®

 • 2h Komunikační typy

 • 2h Praktické využití získaných znalostí

 

Maximální počet studentů ve skupince 10 osob. Školení bude probíhat v Českých Budějovicích. 
Cena jednotlivých celodenních témat – 550,- Kč za každé téma. Celkem za kurz 2750,- Kč

Školení Tygřího ambasadora:

Školení Tygřího ambasadora:

Ambasador získává oficiální oprávnění (certifikaci) školit za úplatu zájemce z řad
pedagogů,  asistentů pedagoga, výchovných poradců a dalších odborníků včetně veřejnosti.
Ambasador je odborníkem pro práci s projektem Tygří svět®.
Ambasador je proškolen přímo autory metody.
Ambasador předává znalosti a principy fungování Tygřího světa® ostatním.

 

Absolvujete šest jednodenních školení v rozsahu těchto témat:

 • 6h Vznik, funkce a využití Tygřího světa®

 • 6h Osobnost dítěte z pohledu Tygřího světa®

 • 6h Osobnost pedagoga z pohledu Tygřího světa®

 • 6h Komunikační typy

 • 6h Praktické využití získaných znalostí

 • 6h Jak učit/ předávat získané znalosti

 

Maximální počet studentů ve skupince 10 osob. Školení bude probíhat v centrále v Táboře. 
Cena jednotlivých celodenních témat – 1.680,- Kč.
Celkem za kurz 10.080,- Kč
Časový průběh kurzu: 10,00 – 15,15 // 3 vyučovací hodiny – pauza na oběd – 3 vyučovací hodiny
Více informací naleznete na webových stránkách: https://www.tygrisvet.cz/

bottom of page